Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

  Ekonomia społeczna - liczą się ludzie!

   

  Przewlekle chorzy, niepełnosprawni, seniorzy – z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym powstało już ponad tysiąc przedsiębiorstw społecznych. Miejsca pracy dają im bilet do nowego życia.

   

  Samotna matka z dzieckiem, chory na cukrzycę, inwalida wojenny – to część zespołu, który zatrudnia spółdzielnia socjalna „Negocjator” z woj. warmińsko-mazurskiego. Każdy z pracowników, potrzebował pracodawcy, który zrozumiałby jego indywidualne potrzeby i ograniczenia. – Stworzyliśmy miejsce pracy dostosowane do człowieka, który potrzebuje czasem skorzystać ze zwolnienia chorobowego, skorzystać z dłuższej przerwy w pracy lub mieć elastyczne godziny pracy, aby odwieść i zabrać dziecko ze szkoły. Udało nam się to zrobić – mówi Piotr Stobniak, prezes spółdzielni socjalnej Negocjator. Spółdzielnia powstała w odpowiedzi na niszę na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Stworzyła wyjątkowe miejsce Pijalnię Ziół, która oferuje autorską markę Mazurskie Słoiki, czyli lokalne produkty np. syrop z kwiatów sosny, syrop z kwiatów bzu czarnego, syrop pokrzywowy, syrop lipowo-rokitnikowy, syrop mniszków. Wytwarza również płatki dzikiej róży w syropie.
  – Prowadzimy sprzedaż produktów w punkcie, ale także  online. Jesteśmy obecni na różnego typu imprezach – mówi Piotr Stobniak. Pijalnia mieści się w Parku Etnograficznym w Olsztynku.  Z roku na rok przekrój branż jest coraz dłuższy


  Spółdzielnie socjalne, nie są jedynymi podmiotami ekonomii społecznej Są to także m.in. spółdzielnie inwalidów i niewidomych, zakłady pracy chronionej, jednostki reintegracyjne - takie, których głównym działaniem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  – Przedsiębiorstwa społeczne są coraz bardziej stabilne i trwałe. Odważniej wchodzą do nowych branż, od gastronomii, poprzez produkcję mebli, aż do usług turystycznych – mówi Maciej Bielawski, wiceprezes Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu (ESWIP), który od dziesięciu lat wspiera podmioty ekonomii społecznej.
  W branży gastronomicznej działa Food&Life. – Od ponad roku, aktywizujemy osoby z niepełnosprawnościami i wykluczone społecznie poprzez pracę w Foodtrucku i lokalu na Placu Imbramowskim w Krakowie. Nasz zespół pracowników wykluczonych społecznie liczy pięć osób, jednak mamy dalekosiężne plany i chcemy się rozwijać i poprzez pracę efektywnie pomagać – mówi Damian Orlof z przedsiębiorstwa społecznego Food&Life (na zdjęciu).


  Liderem województwo podkarpackie, wielkopolskie i śląskie


  Zainteresowanie tą formą działalności jest duże. Dlatego liczba spółdzielni rośnie tak szybko. W lipcu 2018 r. działało ok. 726 takich podmiotów, rok później było ich już ponad 1100, najwięcej w województwie podkarpackim – 150, wielkopolskim – 122, śląskim – 117, lubuskim – 83, podlaskim – 81, warmińsko-mazurskim – 80.
  Następnie jest: dolnośląskie – 67, małopolskie – 64, mazowieckie – 62, kujawsko-pomorskie – 54, łódzkie – 50, pomorskie – 44, lubelskie i opolskie  – po 37, zachodniopomorskie – 32 oraz świętokrzyskie – 22.

   

  MRPIPS

  ×
  Szanowni Państwo!
  W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

  Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

  Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

  W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

  1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
  3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
  5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
  Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

  Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

  Kto może być odbiorcą Twoich danych?

  Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

  1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
  2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
  3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

  1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
  2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
  3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
   1. zgody - do czasu jej wycofania,
   2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
  Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

  Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

  Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

  Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.